SSS
   
  1. RUHSAT SAHİBİ DEĞİŞTİ, YENİ ALAN KİŞİYE KASKOYU DEVİR EDEBİLİR MİYİZ ?

  Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir ve aracı alan kişi kendi adına yeni poliçe yaptırır. ,

   
  2. BAŞKA SİGORTADAN DEVAM EDEN POLİÇESİ VAR YENİ ARAÇ SATIYORUZ HASARSIZLIK DEVİR EDİLİR Mİ ?

  Sigortalının eski poliçesindeki hasarsızlık indirimi, önceki şirkete ait poliçe bilgileri ve tramer belge no'su belirtilerek ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını teyit eden satış sözleşmesi/ruhsat temin edilerek aynı indirim oranı tarafınızdan düzenlenen kasko poliçesinde kullanılabilir.

   
  3. PRİMLERİMİZ POLİÇEDE BELİRTİLEN TARİHLERDE ÖDENMEMİŞ İSE HASAR TAZMİNATIMIZI ALABİLİR MİYİZ ?

  Primler, poliçe üzerinde yazılı süre ve koşullarda şirketimize ödemediyseniz tazminat talebiniz yerine getirilemez.

   
  4. ARACIMIZDA BİRDEN FAZLA HASAR VAR İSE VE BU HASARLAR DAHA ÖNCE ŞİRKETİNİZE BİLDİRİLMEMİŞ İSE TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR MİYİZ ?

  Kasko Poliçesi Genel Şartlarının B1.1 Maddesi " Rizikonun gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren en geç BEŞ iş günü içerisinde hasarın sigorta şirketine bildirilmesi koşulunu ön görmektedir.

  Poliçede belirtilen sürede ihbarı yapılmayan ve dosyası açılmayan hasarlar (mücbir bir sebep yok ise) ihbar sorumluluğu yerine getirilmediği için değerlendirmeye alınmamaktadır.

   
  5. HASAR TAZMİNATIMIZ NE ŞEKİLDE ÖDENMEKTEDİR ?

  Hasarınızın seri ve güvenli bir şekilde ödenebilmesi için; diğer hasar belgeleri ile birlikte EFT ile havale yapabileceğimiz banka hesap numarasını yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

   
  6.KASKO POLİÇELERİNDE YER ALAN ENFLASYON KORUMA NE ANLAMA GELMEKTEDİR ?

  Sigorta edilen aracın poliçede belirtilen Sigorta Bedeli (görüntü, iletişim cihazları ile taşınan emtea dahil), her ay için TÜİK tarafından ilan edilmiş olan ÜFE' ye göre hesaplanarak belirlenecektir.

  Ancak bu şekilde tespit edilecek olan sigorta bedeli hiçbir şekilde aracın hasar tarihindeki piyasa rayiç değerini aşmayacaktır. Aracın poliçe başlangıç tarihinde tam değerden sigorta ettirilmesi şarttır. Yapılacak incelemede aracın sigorta başlangıç tarihinde, piyasa rayiç değerinin altında sigorta edildiğinin tespit edilmesi halinde eksik sigorta uygulaması yapılacaktır.

   
  7.HASAR İLE İLGİLİ SORULARIMIZDA NEREYE BAŞVURMALIYIZ ?

  Müşterilerimiz hasar dosyalarının en son durumu hakkında bilgi almak için; www.axasigorta.com.tr adresimizde "on line hasar işlemleri" alanını tıklayıp; "hasar dosyanızın durumunu görüntülemek için tıklayınız." linkine girmelidirler. Bu alanda müşterilerimiz poliçe numarası ve hasar dosya numarası veya ön ihbar numarasını girerek görüntüleme yapabileceklerdir.

   
  8.ARAÇ ANAHTARLARININ KAYBOLMASI VEYA ÇALINMASI SONRASINDA ARACIN KİLİT SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ BEDELİ ÖDENİR Mİ ?

  Sigortalı aracın anahtarının kaybolması, çalınması nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması, alarm veya immobilizerin yeniden kodlanması, komple kilit kontak setinin değiştirilme masrafları poliçe gösterilen olay başı ve yıllık azami limite kadar teminat altındadır.

   
  9.KASKO POLİÇESİ KIBRIS'DA DA GEÇERLİ MİDİR ?

  Satın almış olduğunuz poliçede yurt dışı teminatı da almış iseniz poliçeniz KKTC de geçerli olur. Eğer poliçe yaptırılırken alınmamış fakat daha sonradan bu talep gelmişse Yurt dışı ek belgesi ile bu teminat ilave edebilir.

   
  10.PAROLA KASKO ÜRÜNÜNÜ KİMLER SATIN ALABİLİR ?

  Parola Kasko poliçesinde OYAK KURUM üye indirimine hak kazanan

  • Oyak Kurum Üyeleri
  • Oyak Kurum Üyelerinin Eş ve Çocukları
  Not: Kurum Üye Listesi OYAK tarafından hazırlanarak düzenli olarak AXA SİGORTA'ya gönderilir. Bu bilgiler sisteme otomatik yüklenir. Sistemde yer almayan üyeler için AXA SİGORTA sorumlu değildir. Bu tür durumlarda OYAK 'a müracaat edilmelidir.

   

   
  11.TRAFİK SİGORTASINDA HASARSIZLIK İNDİRİMİ HASAR ALINCA BİR ALT KADEMEYE Mİ İNER SIFIRLANIR MI ?

  Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye düşer.

   
  12.SİGORTALI ÖLDÜĞÜNDE KASKO SİGORTA POLİÇESİNİN DURUMU NE OLUR ?

  Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

   
  13.ARACIN AKSESUARLARI KASKO SİGORTALARINA DAHİL MİDİR ?

  Standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar, değer olarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tespit edilmeli, poliçede ayrıca belirtilmelidir. Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten, takometre gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Bu cihazlar aracın orijinalinde var ise orijinal olduğu da belirtilmelidir.

   
  14.KASKO SİGORTALI ARACIN ÇALINMASI HALİNDE, TAZMİNAT ÖDENMEDEN BEKLEME SÜRESİ VAR MIDIR ?

  Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

   
  15.ARACIM PERT TOTAL ( TAM ZİYA ) OLDUĞUNDA, TARAFIMA ÖDENECEK HASAR BEDELİ NE KADARDIR ?

  Onarım değerinin, taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki rayiç değerini aşması ve aynı zamanda eksper raporu ile taşıtın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış sayılır. Aracın tam hasara uğraması halinde, sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki değeri ödenir. Bu durumda, aracın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez. Değeri tamamen ödenen araç ve aksamı, talep ettiği takdirde sigortacının malı olur

   
  1.HANGİ SAĞLIK HARCAMALARIM POLİÇE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR?

  Sağlık Sigortası poliçeniz, poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kaza sonucu olan tedavi giderlerinizi poliçe özel ve genel şartları ve satın aldığınız poliçe teminatları dahilinde karşılar.

   
  2.SAĞLIK SİGORTALARINDA HANGİ TEMİNATLAR BULUNMAKTADIR?

  Sağlık sigortalarında başlıca yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları olarak ayırabileceğimiz 2 temel teminat bulunmaktadır. Ayakta tedavi teminatı yatarak tedavi teminatlarıyla birlikte alınabiliyorken, Yatarak tedavi teminatı tek başına da alınabilir. Teminatların ayrıntıları için lütfen ürünlerimize bakınız.

   
  3.YATARAK TEDAVİ TEMİNATI HANGİ SAĞLIK HARCAMALARINI İÇERİR?

  Sigortalının bir ameliyat veya bir hastalığın tedavisi nedeniyle hastanede yatmasını gerektiren durumlarda ortaya çıkan ameliyat giderleri (ameliyathane içinde gerçekleşen giderleri; ameliyathane kirası, operatör doktor, asistan, ameliyat hemşiresi, anestezi teknisyeni, anestezist doktor ücretleri ile ameliyat esnasında kullanılan sarf malzemesi, ilaç, kan, serum vb. ameliyat ile ilgili her türlü tıbbi malzeme giderleri ile ) ile ameliyat dışındaki ilaç, pansuman, bandaj, alçı, plaster gibi malzemeler ve her türlü iğne ve serumları, kan ve kan ürünleri takılması gibi masraflar; doktor takip ve konsültasyon masrafları; hastanede yatan sigortalının hastalığının takibi ve doktorun öngördüğü tedaviyi yönlendirici tetkikleri, tahlil, röntgen masrafları; standart tek kişilik özel oda, yemek ve refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır.

  Sigortalının kanser hastalığı nedeniyle gereken kemoterapi, radyoterapi ve bu tedavi yöntemlerinin gerektirdiği ilaç giderleri ile böbrek yetmezliği nedeniyle yapılan her tür diyaliz tedavileri bu teminat kapsamındadır.
  Yatarak tedavi teminatı tanımına giren bir ameliyatı veya yatışı takiben 2 ay içinde yapılan fizik tedavi giderleri bu teminat kapsamındadır

  Erkek sigortalılar için prostat kanseri taraması amaçlı yapılan PSA tetkiki ve bayan sigortalılar için meme kanseri taraması amaçlı yapılan mamografi tetkiki bu teminat kapsamında değerlendirilir.

   
  4.AYAKTA TEDAVİ TEMİNATI HANGİ SAĞLIK HARCAMALARINI İÇERİR?

  Ayakta tedavi teminatı doktor muayene, ilaç, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi, 0-6 yaş çocukluk aşıları, gebelik ve doğum giderlerinin ayakta tedavi giderleri teminatlarını içerir.

   
  5.BEKLEME SÜRESİ NEDİR?

  Sağlık Sigortası poliçelerinde sektör genelinde kimi hastalıklara ait yatışlara bekleme süresi uygulanmaktadır. 12 aylık bekleme süresinin sonunda poliçenizi yenilemeniz halinde ilgili hastalıklarını poliçe şartları ve teminat limitleriniz dahilinde karşılanmaktadır.

   
  6.FATURALARIMI NASIL TAHSİL EDEBİLİRİM?

  Anlaşmalı Sağlık Kurumlarımız dışındaki kurumlarda yaptırdığınız tedavi giderlerine ait faturalarınızı Sağlık Tazminat Departmanına ya da acentenize iletmeniz halinde fatura bedelinizin poliçe özel ve genel şartları ve teminat limitlerinizi dahilinde size geri ödenecek tutarı en geç yirmi gün içinde hesabınıza yatırılacaktır. Fatura bedellerinizin hesabınıza yatılırken sorun çıkmaması için poliçe başvurunuz sırasında banka hesap numaranızı bildirmeyi unutmamalısınız.

   
  7.FATURALARIM HESABIMA ZAMANINDA YATMADI. NEDENİ NE OLABİLİR?

  Aşağıda belirtilen nedenlerden ötürü sağlık gideri ödemeleriniz gecikebilir veya yapılamayabilir. Konu ile ilgili Sağlık Danışma Hattından bilgi alabilirsiniz.

  • Banka hesap numaranızın bildirilmemiş veya değişmiş olması
  • Sağlık gideri evraklarınızın eksik olması (tetkik sonuçları, fatura aslı vb.)
  • Gönderilen evrakların şirketimize ulaşmamış olması
  • Prim ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle poliçenizin dondurulmuş veya iptal edilmiş olması
  • Poliçe sürenizin bitmiş olması
  • Teminat limitinizin dolmuş olması
  • Sağlık giderlerinizin poliçe özel ve genel şartları uyarınca teminat kapsamı dışında bulunması
  • Başvuru sırasında beyan yükümlülüğünüzün yerine getirilmemesi. (Eksik veya yanlış beyanda bulunulması)

   

   
  8.ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU NEDİR?

  Anlaşmalı Sağlık Kurumları, şirketimiz ve kurum arasında yapılan özel anlaşmalar sonucu sigortalı tanıtım kartınız ile poliçe özel ve genel şartlarınız, teminat limit ve iştirak oranlarınız kapsamında herhangi bir ödeme yapmadan sağlık hizmeti alabileceğiniz sağlık kurumlarıdır. Anlaşmalı Kuruma başvurduğunuzda, teminat kapsamınız ve limitiniz dışındaki giderler ile iştirak oranınız dışında herhangi bir ödeme yapmanız gerekmez.

  Poliçeniz ile birlikte, poliçe düzenlenme tarihinde geçerli olan Anlaşmalı Sağlık Kurumu Ağı listesi ve sigortalı tanıtım kartınız verilecektir.

  Poliçeniz ile birlikte verilen Anlaşmalı Kurum Listesi zaman zaman sağlık kurumları ile yapılan sözleşmelerin sona ermesi veya yeni sözleşmeler yapılması nedeniyle değişikliğe uğrayabilir. Listenin son halini satış kanalınızdan temin edebileceğiniz gibi www.axasigorta.com.tr adresinden de takip edebilirsiniz. Anlaşmalı eczanelerimizin listesini de web sayfamızda görebilirsiniz.

   
  9.ACİL YARDIM TEMİNATI NEDİR?

  Acil Yardım Teminatı, acil olan veya olmayan herhangi bir sağlık problemi ile karşılaştığınızda 365 gün 24 saat boyunca destek hizmet sağlayan bir teminattır.

  AXA Assistance tarafından sağlanır. Merkezdeki Medikal Ekip; yurt içi ve dışında size en yakın doktor, uzman doktor, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları konusunda yardımcı olur. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa; Medikal Ekip tarafından taşıma (ambulans hizmeti) ile ilgili gerekli tüm organizasyonlar sağlanır.

   
  10.AMBULANS İHTİYACIM OLURSA NE YAPMALIYIM?

  Ambulans hizmetleri poliçenizde AXA Assistance tarafından organize edilmektedir. Acil ve kaza durumlarında AXA ASSISTANCE merkezinin 444 1 999 numaralı Acil yardım telefonunu arayarak;

  • İsminizi ,müşteri numaranızı, T.C numaranızı,
  • Bulunduğunuz yeri, ulaşılabileceğiniz telefon numaranızı
  • Probleminizi ve yardım talebinizi aktarmanız yeterlidir.

  AXA ASSISTANCE merkezindeki ilgililer gereken yardımı sağlayacaktır.
  Başka bir hastaneye transfer talebinizde ise; bizzat kendiniz ya da adınıza ilgili kişi;

  • İsim, adres ve bulunduğunuz hastanenin telefon numarasını
  • Tedavi eden doktorunuzun ad, adres ve telefon numarasını bildirmek suretiyle en kısa sürede gereken yardım yapılacaktır.
   
  11.SÜREKLİ KULLANDIĞIM İLAÇLAR İÇİN HER DEFASINDA MUAYENE OLUP REÇETE ALMAM GEREKİR Mİ?

  Herhangi bir ilacı sürekli kullanmanız halinde, doktorunuzun ilaç reçetesi altına "sürekli kullanılacaktır." ibaresini eklemesi ve ilk ilaç talebinizde bu reçetenin bir kopyası ile doktorunuzun bu ilacı kullanmanızı gerektiren rahatsızlığına ilişkin raporunu bizlere iletmeniz yeterlidir. Bu işlemi bir defa yaptıktan sonra ilaç taleplerinizi " sürekli kullanılacaktır." ibaresinin yazılı olduğu reçetenin fotokopisi ile yapabilirsiniz. Sağlık durumunuzun düzenli takibi için, doktorunuza her yıl tekrar muayene olmanızı ve ilaç dozajlarını tekrar ayarlatmanızı öneririz.

   
  12.AMELİYAT OLMAM GEREKLİ. ANLAŞMALI BİR SAĞLIK KURUMUNDA AMELİYAT OLACAĞIM ANCAK AMELİYATI YAPACAK OLAN DOKTOR SAĞLIK KURUMUNUN KADROLU HEKİMİ DEĞİL. ÖDEMEMİ NE ŞEKİLDE GERİ ALABİLİRİM?

  Anlaşmalı sağlık kurumunda, poliçe kapsamı dahilinde bir ameliyat olmanız halinde kurum şirketimizden yatış onayı alacak ve kurum faturası için Anlaşmalı Kurum Uygulamaları geçerli olacaktır. Ancak doktorunuzun kurum doktoru olmaması (dışarıdan gelen doktor) halinde, doktor ücreti kurum faturası içinde değerlendirilememektedir. Bu durumda, doktorunuza ödemeyi kendiniz yapmanız, daha sonra fatura aslı ile birlikte şirketimizden talep etmeniz gerekmektedir. İlgili doktor ücretiniz poliçenizde dışarıdan gelen doktor için belirlenmiş şartlar dahilinde karşılanır.

   
  13.SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDEN FAYDALANARAK ALDIĞIM SAĞLIK HİZMETLERİNİN FARK FATURALARI ÖZEL SAĞLIK SİGORTAMDAN KARŞILANMAKTA MIDIR?

  İlgili teminatın limitleri dahilinde karşılanmaktadır. Tedavi göreceğiniz anlaşmalı hastanemizin Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması varsa ödeyeceğiniz fark tutarını poliçe özel şartlarına göre değerlendirerek karşılıyoruz. Böylece özel sağlık sigortası harcamalarınızı azaltarak bir sonraki sene daha uygun bir fiyata poliçenizi yenileme olanağına kavuşmuş olursunuz.

   
  14.EVLENMEM, ÇOCUK SAHİBİ OLMAM VEYA DİĞER HALLERDE EŞİMİ VEYA ÇOCUĞUMU POLİÇEYE DAHİL ETTİREBİLİR MİYİM?

  Evlendiğinizde; Evlilik cüzdanı fotokopisi ve Sigortalı İlave Formu ile evlilik tarihinizi takip eden 1 ay içinde eşinizin poliçe teminat kapsamına alınması için başvuruda bulunabilirsiniz. Yeni doğan bebeğinizin sigorta teminatınıza dahil edilmesi için bebeğin dünyaya gelmesini takip eden en az 15 gün sonra doğum belgesi ve Sigortalı İlave Formu ile başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvurunuzun kabul edilmesi halinde yeni poliçe başvuru tarihiniz itibariyle düzenlenir. Eğer, bebek doğumu takip eden 15. günde hala hastanede tedavi görmekte ise, bebeğin poliçeye dahil edilebilmesi için taburcu oluşuna kadar beklenir. Taburcu olan bebeğin tüm rapor ve sonuçları şirket doktoru tarafından incelendikten sonra teminat kapsamına alınıp alınamayacağına karar verilir. Bebeğinizin doğum tarihini takip eden 30 gün içinde yapılmayan başvurularda bebek teminat kapsamına alınamaz.

  Evlat edindiğinizde; Sigortalı İlave Formu ile çocuğu resmen evlat edindiğiniz tarihten itibaren 1 ay içerisinde gerekli resmi belgelerle birlikte evlatlık çocuğunun da poliçe teminat kapsamına alınması için başvuruda bulunabilirsiniz.

  Eş ve/veya çocuğunuz bir başka sigorta şirketinde sigorta poliçesi var ve kendi poliçeniz ilave ettirmek istiyorsanız; eş ve/veya çocuğunuzun poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde Sigortalı İlave Formu ve vadesi sona eren poliçe ile teminat kapsamına alınması için başvuruda bulunabilirsiniz.

   
  15.POLİÇEMİ İPTAL ETTİRMEK İSTERSEM ÖDEDİĞİM PRİMİ GERİ ALABİLİR MİYİM?

  Poliçenizi kullanmamanız ve tanzim tarihinden itibaren 15 gün içinde iptal için başvurmanız halinde poliçe priminizin tamamını geri alarak poliçenizi iptal ettirebilirsiniz. 15 günden sonraki talepleriniz için primlerinizi poliçenizin süresiyle orantılı olarak iade edilecektir.

   
  16.SAĞLIK SİGORTASI POLİÇEMİ YURT DIŞINDA KULLANABİLİR MİYİM?

  Satın almış olduğunuz poliçenin türüne göre yurtdışı kapsamları değişebilmektedir.

  Kristal ve ekstra planlar Yurtdışında gerçekleşen Yatarak Tedavi, Yoğun Bakım, Kemoterapi ve Radyoterapi kapsamına giren sağlık giderleri poliçenizin teminat limitleri dahilinde, %20 sigortalı katılımı ile karşılanmaktadır.

  Yurtdışı Ayakta Tedavi teminatı e Süper Sağlığım Platin, Süper Sağlığım Altın poliçelerinde yıllık limitli ve %20 sigortalı katılımı ile karşılanmaktadır.
  Eko ürünler yurtdışında geçerli değildir.

   
  17.SAĞLIK BEYANINI DOLDURURKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

  Sağlık Beyan Formunda boyunuz, kilonuz, sosyal alışkanlıklarınız ve geçirdiğiniz / mevcut hastalıklarınız ile ilgili kısımların tam olarak doldurulması ve beyanın tarafınızca imzalanması gerekmektedir. Geçmişteki bir rahatlılığınızın önemsiz olduğunu ve artık iyileştiğinizi düşünseniz bile mutlaka bildirmelisiniz.

   
  18.ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMLARINI KULLANMANIN AVANTAJI NEDİR?

  Anlaşmalı sağlık kurumuna başvurmanız halinde, Provizyon Hizmeti'nden faydalanabilir; oluşan sağlık giderinizin teminat kapsamı dışında kalan kısmı ve katılım payınız haricinde herhangi bir ödeme yapmadan sağlık hizmeti satın alabilirsiniz.

  Rahatsızlığınızın poliçe kapsamı dışında kalması halinde bile, kurumun şirketimize uyguladığı indirim oranlarından faydalanabilirsiniz.

   
  19.POLİÇEMİ ANLAŞMASIZ SAĞLIK KURUMLARI'NDA KULLANABİLİR MİYİM?

  Anlaşmasız Sağlık Kurumları, şirketimiz ile özel anlaşması bulunmayan ve poliçe ekinde verilen listede ismi yer almayan sağlık kuruluşu ve özel doktor muayenehaneleridir. Poliçelerin Anlaşmasız Kurum uygulamaları ürünler arasında farklılık göstermektedir. Anlaşmasız bir sağlık kurumunda tedavi olmayı planlıyorsanız beklenmedik bir durumla karşılaşmamanız için tedavi öncesinde satın almış olduğunuz poliçenin Anlaşmasız Kurum uygulamaları ile ilgili detaylarını poliçe kitapçığı veya satış kanalınızdan öğrenmenizi tavsiye ederiz.

   
  20.TTB ASGARİ ÜCRET TARİFESİ NEDİR?

  TTB Asgari Ücret Tarifesi, Türk Tabipleri Birliği tarafından yayınlanan ve hekimlerin yaptıkları işlem ve girişimleri fiyatlandırmada esas alınmak üzere emek derecesine göre puanlayan bir tarifedir. Tarifedeki puanlar hekimin yaptığı işin zorluğuna göre değişmektedir. Örneğin Ben Alımı için 50 puan, Apandisit Ameliyatı için 400 puan belirlenmiştir.

  Tabipler Birliği, her bir puana karşılık gelen katsayıyı her yıl yayınlar. Bu katsayılar enflasyon oranlarındaki farklılıklara göre ve sağlık hizmeti sunulan illere göre değişiklik göstermektedir Hekimlik hizmetlerine ait Asgari Ücret, bu puanların katsayılar ile çarpılması ve KDV (%8) eklenmesi sonucu hesaplanır.

   
  21.ACİL DURUM NEDİR?

  Kapsam dışı olmayan ani bir hastalık, kaza veya yaralanma sonucu meydana gelen ve hastanenin acil servisinde 24 saat içinde müdahale edilmediği hallerde sigortalının hayatını tehlikeye sokan durumlardır. Aşağıda listelenmiş durumlar haricinde ortaya çıkabilecek vakalar " Acil " tanımında değerlendirilmez.

  • Suda Boğulma,
  • Trafik Kazası,
  • Travma sonucu oluşan kırık ve yaralanma ve uzuv kopmaları,
  • Elektrik çarpması,
  • Donma,
  • Sıcak / Güneş çarpması,
  • Yanık,
  • Göz yaralanmaları,
  • Zehirlenme (Kimyasal madde ve Besin zeh.),
  • Ciddi allerji, anaflaktik şok,
  • Akut Myokard Infarktüsü (Kalp Krizi) ve ciddi ritm bozuklukları,
  • Akut Hipertansif Atak,
  • Astım Krizi ve Akut Solunum Yetmezliği,
  • Şuur kaybına neden olan her tür hal,
  • Menengit, Ensefalit, Beyin Absesi,
  • Yüksek ateş (39.5 üzeri),
  • Akut Batın,
  • Renal Kolik,
  • Akut Masif Kanamalar.
   
  22.DOĞUM TEMİNAT NELERİ KAPSAR?

  Hamilelik halinin ve doğumun gerektirdiği tüm masraflarınız bu teminattan karşılanır. Gebelik öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleşen gebelik ile ilgili tüm giderler, gebelik ile ilgili rutin tahliller, gebelik testleri, TORCH, mutad kontroller, gebelik sırasında kullanılan ilaçlar ( folik asit, vitamin, demir vb.) , obstetrik ultrason, amniosentez, NST, Üçlü Tarama Testi, hiperemezis, preeklampsi, düşük, düşük tehdidi, erken doğum, normal doğum, sezaryen, doğum komplikasyonları, lohusalıkla ilgili giderler v.b poliçede yazılı limit ve iştirak oranı çerçevesinde bu teminattan karşılanır. Ayrıca spiral takılması, tüplerin bağlanması gibi sık tekrarlanmayan doğum kontrol yöntemleri yılda 400 TL ile sınırlı olmak kaydıyla bu teminattan karşılanır.

  Bu teminatın tanımına giren tüm giderler teminatın alındığı ilk yıl kapsam dışındadır.
  Teminatın kesintisiz iki yıl poliçede mevcut olması şartıyla teminat ikinci yıl işlerlik kazanır.

  Yeni doğan bebeğin doğumu takiben hastaneden taburcu olmasına kadar oluşan teminat dışı kalan haller dışındaki sağlık giderleri bu teminattan karşılanmaktadır.

  Doğum teminatına konu olan tüm giderler Anlaşmalı ya da Anlaşmasız Kuruluş'ta gerçekleşmesine bakılmaksızın poliçe ve poliçeye ekli sertifikalarda belirtilen teminat, limit, uygulama ve iştirak oranı dahilinde karşılanır.

   
  23.MENOPOZ RAHATSIZLIĞINA İLİŞKİN GİDERLER ÖDENİR Mİ?

  Menopoz ve menopoz rahatsızlığına ilişkin giderleriniz poliçe kapsamı dahilindedir. Poliçenizi menopoz tetkikleri ( mammografi, smear, kemik yoğunluğu ölçümü, vb.). hormonal ilaçlar ( premarin, estraderm tts vb.) ve kemik erimesine ilişkin tedaviler sırasında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

   
  24.YURTDIŞI SEYAHAT SAĞLIK POLİÇESİNİN NELERİ KAPSAMAKTADIR?

  Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri ani ortaya çıkan sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.
  Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı' ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

   
  25.SEYAHAT SAĞLIK POLİÇESİNE YAŞ ARALIĞI NEDİR?

  Seyahat sigortası her yaş grubu kişiler için alınabilir. Ancak 70 yaş ve üstü kişiler için sadece kaza sonucu oluşan sağlık giderleri ve tıbbi nakiller karşılanır. Acil olsa da Hastalık sonucu oluşabilecek sağlık giderleri 70 yaş ve üstü için kapsam dışındadır.

   
  26.YURTDIŞINDA MEYDANA GELEN SAĞLIK GİDERLERİM İÇİN NEREYE BAŞVURMALIYIM?

  Yurtdışında gerçekleşen sağlık giderlerinizi ekindeki evrakları ile Sağlık Tazminat Departmanına ya da acentenize iletmeniz halinde fatura bedelinizi giderleriniz poliçe şart ve uygulamalarınız çerçevesinde değerlendirilecektir.

   
  27.SEYAHAT SAĞLIK POLİÇESİ HER TÜRLÜ SAĞLIK HARCAMAMI KARŞILAR MI?

  Seyahat sağlık sigortaları sadece seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda ortaya çıkan tedavi ve nakil giderlerinizi karşılar. Poliçe satın almadan önceki dönemde mevcut bulunan hastalıklar poliçe kapsamı dışındadır.